date
Đường dây nóng:

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an Nhân dân

Đăng lúc: 13:14:40 19/08/2021 (GMT+7)

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng lỗi lạc, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, luôn chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt.

IMG-5819.PNG
Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân

Nhìn lại hơn 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy, Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có lực lượng Công an nhân dân tư tưởng và những lời dạy quý báu. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Ngay từ khi chính quyền cách mạng mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ bản chất cách mạng của Công an nhân dân: “Công an nhân dân hoàn toàn khác Công an đế quốc. Công an đế quốc là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp áp bức đa số Nhân dân... Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng, Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ Nhân dân”; Người nhấn mạnh: “Mỗi người công an phải là một chiến sĩ... Tôi mong rằng toàn thể Công an sẽ cố gắng thi đua để lập công trong cuộc thắng lợi chung”.

IMG-5821.JPG
Nhiều tập thể và cá nhân của Công an thành phố Thanh Hóa được thưởng nóng khi có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với các loại tội phạm

Trong 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Người dành điều đầu tiên để căn dặn cán bộ, chiến sĩ công an: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính”, đây là phẩm chất đạo đức đầu tiên và quan trọng nhất mà mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải có, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thì mới có cơ sở để phấn đấu thực hiện những điều Bác Hồ dạy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện lời dạy của Bác chính là nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao sức mạnh chính trị, tư tưởng, năng lực thực thi nhiệm vụ trong mỗi con người nói chung, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ công an nói riêng, tích cực học tập, rèn luyện để trở thành người cán bộ “Vừa hồng, vừa chuyên”.

IMG-5831.JPG

Công an thành phố Thanh Hóa ra quân đảm bảo an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục trong lực lượng toàn lực lượng Công an nhân dân. Đối với Công an thành phố Thanh Hóa,  trong những năm qua đơn vị luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT. Đặc biệt từ đầu năm 2021 đến nay, Công an thành phố đã mở nhiều đợt  cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, nhất là đảm bảo thành công  cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân. Hiện nay, Công an thành phố Thanh Hóa đã nỗ lực xây dựng lực lượng Công an nhân dân đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và xác định là khâu đột phá. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân có lập trường của giai cấp công nhân, yêu nước, thương dân, trung thành tuyệt đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, với Đảng, với Nhà nước, với Nhân dân, chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; quyền lợi cơ bản của Nhân dân, của dân tộc. Trang bị cho đội ngũ sỹ quan Công an nhân dân nắm vững đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự.

IMG-5823.JPG
Công an thành phố vinh danh các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, ra sức học tập, làm theo lời dạy của Bác Hồ, hơn lúc nào hết, lực lượng Công an nhân dân thành phố Than Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại của đất nước để mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.Thu Hiền