date
Đường dây nóng:

Quảng Phú chủ động phòng, chống lụt bão

Đăng lúc: 00:00:00 10/10/2021 (GMT+7)

Với phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra”, phường Quảng Phú đã xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống lụt bão và sơ tán dân đảm bảo an toàn cho các công trình, sản xuất và đời sống Nhân dân.

Quảng Phú là một trong những địa phương của thành phố Thanh Hóa có đê với chiều dài 1,500km đê (đoạn từ K53+500-K55+000 đê hữu sông Mã), chạy dọc theo đê hai bên phía sông và phía đồng chủ yếu là ao sâu ruộng trũng, đê sát sông, gây nguy hiểm đến an toàn của đê. Mặt đê thuộc địa bàn phường chủ yếu cấp phối, chiều rông mặt đê, dọc đê có nhiều ao hồ sát chân đê, nền đê không đồng nhất, đê thi công qua nhiều thời kỳ, độ chặt chưa đảm bảo so với tiêu chuẩn thiết kế, trong thân đê tiềm ẩn nhiều tổ mối, tổ chuột… gây sạt trượt mái đê.

IMG-6697.JPG
Sơ đồ trọng điểm đê Quảng Phú K53+500-K55+000

Để chủ động phòng, chống lụt, bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra, trước mỗi mùa mưa bão hàng năm, phường Quảng Phú đã chủ động xây dựng kế hoạch và củng cố kiện toàn lại Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), phân công công việc cụ thể cho các thành viên, thường xuyên đôn đốc các thành viên đi kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đê, kè, cống... để có phương án tu sửa kịp thời.

IMG-6696.jpg
Ban chỉ huy phòng chống lụt bão phường Quảng Phú triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 7 và mưa lớn (ảnh chụp lúc 10 sáng ngày 10/10/2021)

Từ những kinh nghiệm rút ra qua các năm, cũng như căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương và dự báo những diễn biến của tình hình thời tiết năm nay, Ban chỉ huy PCTT&TKCN phường đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt bão năm 2021; Phương án ứng cứu đê, Phương án chống úng, Phương án sơ tán dân, Phương án hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Trong đó tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống lụt bão trong đông đảo Nhân dân.  Duy trì chế độ thường trực 24/24h , theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tiếp nhận và triển khai kịp thời các công điện và Chỉ thị của UBND thành phố về công tác PCLB. 

IMG-6693.jpg
Cán bộ văn hóa phường đọc Công điện số 09 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về ứng phó với cơn bão số 7 và mưa lớn  (ảnh chụp lúc 10 sáng ngày 10/10/2021)

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Ngọc Hồng – Chủ tịch UBND phường Quảng Phú cho biết: Hiện nay, thực hiện Công điện số 09 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về việc sẵn sàng ứng phó với bão số 7 và mưa lớn, Ban chỉ huy  PCLB của phường đang tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ; thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan. UBND phường  cũng đã thông báo cho đơn vị thi công dừng chở vật liệu trên tuyến đê hữu sông Mã để thi công công trình “xử lý cấp bách đê hữu sông Mã đoạn qua địa bàn phường”, có phương án đảm bảo an toàn cho đoạn đê này; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

Với tinh thần chủ động, phường Quảng Phú đang nỗ lực cùng với Nhân dân chủ động thực hiện tốt phương án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Thu Hiền