date
Đường dây nóng:

Thông báo Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 tỉnh liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Đăng lúc: 00:00:00 06/09/2021 (GMT+7)

Thông báo Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 tỉnh, tại cuộc họp bàn biện pháp tiếp tục phòng, chống dịch COVID- 19 liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

tb.jpg
Toàn văn Thông báo như sau: Ngày 6-9, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp bàn các biện pháp tiếp tục phòng, chống dịch COVID- 19 liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Thanh Hóa; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Lãnh đạo Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận như sau:

1. Thống nhất chưa bố trí khu vực điều trị riêng bệnh nhân COVID- 19 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Trong thời gian tới, tất cả các ca F0 phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị và cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực) được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện phổi Thanh Hóa.

2. Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tiếp tục rà soát, lập Danh sách tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người đến khám bệnh, làm việc, thăm bệnh nhân tại Bệnh viện từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2021, trước hết là những trường hợp liên quan đến các ca F0 đã được phát hiện, gửi Sở Y tế trước 17 giờ ngày 06 tháng 9 năm 2021 để phục vụ công tác truy vết, cách ly triệt để các F1, F2 theo quy định.

3. Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Hợp lực tổ chức xét nghiệm 2 ngày 01 lần toàn bộ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hiện đang điều trị tại Bệnh viện và cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, những người được xét nghiệm và kết quả xét nghiệm phải được lập Danh sách, ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, gửi Sở Y tế để theo dõi.

4. Khẩn trương thực hiện giãn cách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, cụ thể như sau:

- Toàn bộ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân của Bệnh viện đã được điều trị ổn định, đủ điều kiện xuất viện, phải thực hiện giãn cách và bố trí ở tập trung tại khách sạn ngoài Bệnh viện để đảm bảo an toàn trước khi xuất viện về các khu dân cư; Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực chịu trách nhiệm tổ chức di chuyển các đối tượng thực hiện giãn cách đến khách sạn và chi trả tiền ăn cho các đối tượng thực hiện giãn cách; Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ tiền ở khách sạn cho các đối tượng thực hiện giãn cách. Giao UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tìm khách sạn để bố trí nơi ở cho các đối tượng thực hiện giãn cách, xong trước 12 giờ ngày 07 tháng 9 năm 2021; UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức khung quản lý tại khách sạn giãn cách, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cử bác sỹ, nhân viên y tế theo dõi sức khỏe cho người thực hiện giãn cách.

- Trường hợp cần thiết theo yêu cầu giãn cách, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tiến hành rà soát, chuyển số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện (trừ khoa ung bướu), ít có nguy cơ nhiễm COVID- 19 đến tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nghi Sơn (Bố trí khu điều trị riêng).

- Chuyển khoa Nội – Tổng hợp tại Nhà A9 sang Trường Cao đẳng Y - Dược Hợp Lực, sau đó thực hiện giãn cách bệnh nhân ung bướu đang điều trị tại Nhà A9 đễ đảm bảo an toàn, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo trong Tòa nhà (ngăn phòng điều trị hợp lý, không sử dụng điều hòa).

- Bệnh viện Đa khoa Hợp lực chịu trách nhiệm bố trí ăn, ở tập trung cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện ở khách sạn ngoài Bệnh viện và bố trí xe chung đưa đón cán bộ, nhân viên đi làm việc theo mô hình “01 cung đường, 02 điểm đến”. Việc di chuyển bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khách sạn, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nghi Sơn (nếu cần thiết) để thực hiện giãn cách và bố trí ăn ở tập trung cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện, phải xây dựng thành Phương án cụ thể đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh, báo cáo Tổ công tác của tỉnh (thành lập theo điểm 6 dưới đây) để thẩm định trước khi thực hiện.

5. Hoan nghênh Bệnh viện Đa khoa hợp lực đã đề xuất chủ trương thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID - 19; giao Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, phối hợp với UBND Thành phố Thanh Hóa thực hiện các thủ tục bàn giao tạm thời Khu hành chính cũ của Ủy ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa (tại Hàm Rồng) để Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực mượn sử dụng, triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến cho đến khi hết nhu cầu sử dụng làm bệnh viện dã chiến sẽ trả lại cho UBND Thành phố.

6. Thành lập Tổ công tác do đồng chí Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc sở Y tế làm Tổ trưởng, các thành viên gồm; đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND Thành phố Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Phạm Thái Hùng, Phó Trưởng Công an thành phố Thanh Hoá; đồng chí Đỗ Văn Trung, Chủ tịch UBND phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa; đồng chí Trịnh Duy Khang, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và đồng chí Nguyễn Hữu Phước, chuyên viên Phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế. Tổ công tác chịu sự chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 tỉnh; có nhiệm vụ thường xuyên túc trực tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Thông báo này, thẩm định các phương án di chuyển, giãn cách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và bố trí ăn ở tập trung cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện, trước 17 giờ hàng ngày báo cáo tình hình và kết quả thực hiện với Giám đốc sở Y tế và Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 tỉnh (Trưởng ban, các Phó Trưởng ban).

Giao Giám đốc sở Y tế thiết lập điểm cầu tại sở Y tế, kết nối trực tuyến với Tổ công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hợp lực để trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

7. Yêu cầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu tại Thông báo này và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu thực hiện không nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Hợp lực, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp lực và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện./.

BTH